TERMENI ȘI CONDIȚII

GENERALITĂȚI

www.endibo.com este site-ul oficial al S.C. END-IBO S.R.L cu sediul în com. Remetea, str. Alszegi nr. 81, jud. Harghita, înregistrată la Registrul Comerțului J19/14/1996, având CUI RO8049808.

Acest site a fost realizat în scopul de a asigura tuturor celor interesați de produsele End-Ibo, informații cu privire la acestea, precum și de a oferi posibilitatea efectuării unor comenzi online. Site-ul este operat și administrat de către S.C. End-Ibo S.R.L.

În cazul în care nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare a site-ului, care implică și prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să nu utilizați acest site.

Acceptarea termenilor și condițiilor este realizată, în momentul selectării operațiunii „Am luat la cunoștință și accept Termenii și Condițiile”. Selectarea acesteia indică faptul că sunteți de acord cu respectarea termenilor și condițiilor pe care le-ați citit, le-ați înțeles și le-ați acceptat în integralitate.

Acest site este destinat vânzării produselor alimentare. 

Ne rezervăm dreptul de a modifica prezentul site cu privire la produse, prețul produselor și cu privire la Termeni și Condiții.

Este interzisă folosirea și preluarea oricăror informații de pe site-ul www.endibo.com fără o înștiințare prealabilă a administratorului site-ului.

 • DEFINIȚII

COMANDĂ – reprezintă intenția cumpărătorului de a achiziționa produse de pe site transmisă Vânzătorului, prin intermediul site-ului.

CONTRACT – inseamnă  prezentul document Termeni și condiții și stabilește condițiile generale de vânzare online a produselor de catre S.C. End-Ibo S.R.L., precum și drepturile și obligațiile Vânzătorului și ale Cumpărătoului și produce efectele unui contract încheiat la distanță între Vânzător și Cumpărător în condițiile prevederilor O.G. nr. 130/2000, incepând cu momentul transmiterii de către Vânzător a confirmării acceptării comenzii.

COȘ DE CUMPĂRĂTURI – Totalitatea produselor selectate de către cumpărător de pe acest site în vederea achiziționării. 

CUMPĂRĂTOR – Orice persoană fizică majoră sau persoană juridică constituită potrivit legii și care plasează o comandă.

PRODUS – Orice articol afișat pe site care în momentul efectuării comenzii este în stoc și urmează a fi livrat catre cumpărător în baza comenzii acestuia. Pe site-ul nostru produsele se regăsesc grupate pe categorii, iar caracteristicile individuale ale acestora se poate vizualiza prin accesarea produsului afișat pe site, la rubrica „descriere” și „informații suplimentare”.  

SITE – domeniul www.endibo.ro, precum și subdomeniile acestuia.

TAXA DE LIVRARE – Suma pe care cumpărătorul o datorează Vânzătorului ca urmare a efectuării livrării la domiciliu. 

 • EFECTUAREA DE COMENZI ONLINE

Pentru a efectua o comandă valabilă cumpărătorul trebuie să adauge produsul dorit în coșul de cumpărături și să aleagă cantitatea dorită. 

Conținutul coșului poate fi vizualizat în partea dreaptă a site-ului apasând butonul „vezi coșul”.

Datele privitoare la cumpărător și adresa de livrare se completează la rubrica „detalii de facturare”.  Cumpărătorul răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate de acesta, consimțind că toate datele necesare plasării comenzii sunt corecte și complete.

După finalizarea comenzii, cumpărătorul va primi un mesaj de confirmare a comenzii efectuate. 

Acest mesaj nu înseamnă acceptarea comenzii de către S.C. END-IBO S.R.L.. 

Acceptarea comenzii va avea loc ulterior prin transmiterea unui mesaj de confirmare în acest sens.

Expedierea comenzii se face în funcție de disponibilitatea produselor comandate în stoc. În situația în care produsul comandat nu mai este în stoc, S.C. END-IBO S.R.L. își rezervă dreptul de a informa cu privire la acest drept pe cumpărător, existând posibilitatea înlocuirii produselor cu produse ale căror valoare este identică. Dacă nu se acceptă înlocuirea produselor, și în situația în care cumpărătorul a achitat prețul produsului, suma achitată va fi restituită cumpărătorului.

Prețurile afișate pot fi modificate unilateral, fără vreo notificare prealabilă în acest sens. Cu toate acestea, modificarea prețurilor nu poate afecta comenzile plasate și confirmate.

Prețul afișat la fiecare produs nu conține taxa de livrare, care va fi afișat separat la fiecare produs după efectuarea comenzii.

Comenzile efectuate vor fi identificate printr-un număr unic de comandă în vederea identificării acesteia. 

Nu se poate modifica o comandă deja efectuată.

Prin plasarea unei comenzi, cumpărătorul acceptă prețul, taxa de livrare, și produsul comandat. Recomandăm clienților lecturarea amănunțită a descrierii produselor înainte de efectuarea comenzii.

Anularea comenzii de către Vânzător poate avea loc în următoarele cazuri:

 • Nereușita efectuării plății în situația în care s-a optat pentru plata online;
 • Incorectitudinea datelor furnizate de cumpărător
 • Lipsa produselor în stoc.

În cazul anulării comenzii, cumpărătorul va fi notificat de fiecare dată.

Anularea comenzii de către cumpărător poate avea loc prin înștiințarea prealabilă a vânzătorului, înștiințare care trebuie să fie efectuată înainte de preluării comenzii de către serviciul de curierat în vederea livrării.

 • GARANȚII
  • Vânzătorul îndemnă pe cumpărători ca imediat după preluarea comenzii să verifice dacă produsele corespund din punct de vedere calitativ și  cantitativ așteptărilor sale.
  • În cazul lipsei conformității, cumpărătorul poate solicita în termen de 24 de ore de la preluarea produsului, înlocuirea acestuia, în fiecare caz, fără plată și până la concurența produsului returnat. Înlocuirea va avea loc după confirmarea vânzătorului în acest sens. 

În situația în care înlocuirea nu este posibilă sau cumpărătorul nu dorește ca produsul să fie înlocuit, vânzătorul va restitui contravaloarea produsului în termen de 5 zile lucrătoare de la data returnării produsului.

  • Cumpărătorul poate returna produsul în termen de 24 de ore de la preluare în următoarele situații:
 • Produsul a fost livrat greșit.
 • Produsul a fost facturat greșit.
 • Produsul prezintă defecte de fabricație.
 • Produsul nu corespunde cu descrierea afișată la momentul efectuării comenzii.

Returnarea poate fi refuzată dacă se returnează alte produse decât cele comandate și livrate sau dacă produsul nu este în starea în care a fost livrată. 

  • Solicitările de înlocuire sau de returnare pot fi făcute prin adresa de e-mail: contact@end-ibo.com. 
  • Cumpărătorul are dreptul legal sa se retragă din Contract, respectiv să returneze un produs, în termen de 14 zile calendaristice, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.

Perioada de returnare a unui produs expiră în termen de 14 zile de la ziua în care cumpărătorul sau persoana indicata de cumpărător a intrat în posesia fizică a produselor.

Pentru a exercita dreptul de retragere cumpărătorul trebuie să informeze pe vânzător cu privire la decizia de a se retrage din prezentul contract, utilizând o declaraţie neechivocă, trimisă pe adresa de e-mail contact@end-ibo.com.

În cazul retragerii se restituie contravaloarea produsului, exceptând costurile livrării, care sunt suportate de către cumpărător, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care vânzătorul este informat cu privire la intenția cumpărătorului de a se retrage din prezentul contract. 

Rambursarea se efectuează prin virament bancar. 

Vânzătorul își rezervă dreptul de a amâna efectuarea rambursului până la data la care vânzătorul primește înapoi produsele livrate.

Returnarea de produse este valabila numai pentru persoane fizice.

Costurile transportului de retur vor fi suportate de către cumpărător.

Dreptul de retragere se aplică numai produselor care sunt returnate în aceeaşi stare în care au fost livrate. Solicităm returnarea produsului după ce a fost ambalat în mod corespunzător, în ambalajul original. Împreună cu produsul returnat trebuie să ni se trimită toate documentele care l-au însotit. Nu se va restitui nicio sumă de bani dacă produsul a fost folosit după deschidere sau dacă este deteriorat.

Returnarea produsului se face printr-o firmă de curierat. Taxa curierului pentru retur e suportată de Cumpărător. 

Produsele pot fi returnate prin expediere la adresa din comuna Remetea, str. Alszegi nr. 81, jud. Harghita.

În cazul returnării produsului, prin ramburs vânzătorul își rezervă dreptul de a încasa orice cost suportat prin aceasta metodă de returnare.

Se consideră abuz renunțarea la cumpărare în mod repetat, astfel vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza acceptarea returului în situația unor abuzuri (returnări repetate).

Vânzătorul examinează cu atenție produsele returnate şi informează cumpărătorul dacă acesta are dreptul la restituirea banilor (dacă este cazul).

 • TRANSFERUL RISCULUI ȘI PROPRIETATEA PRODUSELOR

De la data livrării, toate riscurile asupra produselor se transmit către cumpărător.

Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra produselor imediat ce vânzătorul primește integral plata tuturor sumelor datorate.

6. FORȚĂ MAJORĂ

Nici una dintre părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen sau în mod corespunzător a obligaţiilor sale contractuale dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil.

Daca în termen de 10 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a Contractului, fără aplicarea de daune interese vreuneia dintre părţi .

7.LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE

Contractele încheiate prin intermediul site-ului, sunt guvernate de legislaţia română. Eventualele litigii care rezultă din sau în legătură cu folosirea site-ului sau în legătură cu un Contract se vor rezolva pe cale amiabila, sau în cazul în care nu va fi posibil , litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul vânzătorului.

8 . COMENTARII ŞI SUGESTII

Așteptăm cu interes comentariile şi sugestiile dumneavoastră pe adresa de mail contact@end-ibo.com.

Dacă, în calitatea dumneavoastră de cumpărător considerați că drepturile v-au fost încălcate, aveți posibilitatea de a ne adresa reclamațiile dumneavoastră prin intermediul adresei electronice contact@end-ibo.com în vederea soluționării litigiului pe cale amiabilă.

Shopping Cart